Kinnefrukt

DATASKYDDSPOLICY

För oss är det viktigt att alla skall känna sig trygga. Därför delar vi med oss av hur vi behandlar allas personuppgifter. En personuppgift är en information som kan användas för att identifiera en person, t ex namn,
personnummer och adress. När du är i kontakt med Kinnefrukt AB gällande köp av varor, accepterar du automatiskt vår dataskyddspolicy.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar endast in uppgifter som är för nödvändiga ändamål. Det vill säga, att det vi samlar in,
har vi alltid ett syfte med. Vi lagrar aldrig uppgifter som vi inte behöver.

Personlig information

Namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress

Registreringsnummer

Finansiell information

Kreditinformation, eventuellt kontouppgifter.

Hur behandlar vi uppgifterna?

Kinnefrukt AB samlar in uppgifterna som underlag för administration och betalning. Personuppgifterna sparas hos oss så länge det behövs och gallras sedan enligt rutin.

Dina rättigheter

Du har som rättighet att alltid begära tillgång till dina uppgifter. Anser du att personuppgifterna om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Kontakta oss

Organisationsnummer: 556065-2207 0510-485550
Kinnefrukt AB
info@kinnefrukt.se