Kinnefrukt

Slider

Om Kinnefrukt

Kinnefrukt i Lidköping som har en bakgrund sedan 1950-talet, då som Banankompaniet, är beläget i Lidköping. Företaget distribuerar inom Skaraborgs område, Trestadsområdet, delar av Bohuslän, södra Värmland, Närke och Västmanland. Försäljningen sker i huvudsak till livsmedelsbutiker men även till restauranger och storhushåll med dagliga leveranser.

År 1995 flyttade företaget in i nybyggda lokaler på Kartåsens industriområde. Dessa lokaler är byggda i egen regi och anpassade för en effektiv frukt och grönt distribution. Verksamheten har hela tiden utvecklats och detta var också ägarnas syfte med denna investering. Den gjordes med tanke på att växa och expandera med bolagets kunder. Företaget har också tillgång till intilliggande mark för framtida byggnation.

Certifikat för IP Livsmedel och EU Ekologisk

 Klicka på respektive bild för PDF version.

Det finns en klar målsättning: att utveckla verksamheten för att bli det bästa alternativet, nämligen den kundnära regionala frukt och grönsaksgrossisten. Företagets affärsidé är att tillgodose sina kunder med dagsfärska kvalitetsvaror till marknadsmässigt konkurrenskraftiga priser och till en hög servicegrad. Vi fäster stor vikt vid att ha daglig kontakt med våra kunder för att uppnå den bästa möjliga service för våra kunder och slutkonsument.

Grunden för vårt arbetssätt är konkurrens i alla led, från producent till konsument. Våra inköp sker från Sveriges största importör av frukt och grönt från hela världen samt ett flertal mindre importörer med starka varugrupper och varumärken. Vi köper också varor från regionala och lokala odlare för att erbjuda en mycket efterfrågad produktgrupp: Lokalproducerat. Du finner som kund även ekologiska och krav-märkta produkter i de flesta varugrupperna. Vi erbjuder svenska jordgubbar, under säsong, från elva stora ip-certifierade odlare. Vi levererar dessa med fastställda dagliga leveranser sex dagar i veckan.